Surendra Siddhi Bajracharya

Director, Software Division
Mercantile Office Systems Pvt. Ltd.

Team Members

    Senior Executive Programmer

 

    Nilan Man Joshi

    Sulochana Laxmi Tuladhar

    Rachana Tuladhar

    Robin J.B Rana

    Senior Quality Controller

 

    Pradeep Ratna Tuladhar

 

    Executive (Support & PR)

 

 

 

    Senior Programmer

 

    Kedar Bhakta Pradhananga

    Sanjaya Man Shakya

    Manish Shrestha

 

    Programmer

 

    Feroz Shrestha

    Sulochana Tuladhar

    Anju Shrestha

    Pratima Awale

    Sarad Rajbhandari

    Hari Sharan Pahadi

    Sameer Mahat

    Aishwarya Shakya

    Dinesh Maharjan

    

  

    Rajesh Rai

    Shagun Aryal

    Poshan Raj Shakya

    Swastika Shrestha

    Reshma Amatya

    Assistant Programmer

 

    Prabal Chandra Sharma

    Suraj Shakya

    Sumit Nepali

   Biky Shrestha

   Durga Bhandari

   Shama Raj Shrestha

   Larsson Bajracharya

   Sajal Regmi

    Technical Writer

 

    Anjana Gurung

   

    Office Coordinator

 

    Leeza Bajracharya

Esha Shrestha

    Office Assistant

 

    Bimal Shakya

 

    Driver

 

    Asha Narayan Maharjan

 

    Messenger

 

    Tul Bahadur Magar